maart 21, 2018
Slide background

WIE ZIJN WIJ?

 

Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje, is in 2011 opgericht door Khadija Ait Tahra en Fatiha Ait Tahra, Kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje is een jonge, flexibele, dienstverlenende organisatie. Kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje kenmerkt zich door opvang te bieden op kleine groepen, met een warme huiselijke sfeer.

Khadija Ait Tahra heeft een lerarenopleiding op HBO niveau en zelf als leerkracht op een basisschool lesgegeven. Tijdens haar studie aan de PABO heeft ze jarenlang als pedagogisch medewerker gewerkt op diverse kinderdagverblijven.
Haar hart ging toch uit naar het begeleiden, stimuleren en mede-opvoeden van zeer jonge kinderen en snel was de keus gemaakt om zelf een kinderdagverblijf te beginnen en daar ook op de groep te staan.

Fatiha Ait Tahra is een jonge trotse moeder van twee dochters (inmiddels als 6 en 12 jaar), is MBO gediplomeerd voor de kinderopvang en heeft een afgerond HBO opleiding Arbeid & Organisatie. Momenteel volgt ze de de opleiding HBO Pedagogiek en werkt als houder van ’t Lieveheersbeestje nog dagelijks met alle liefde bij ’t Lieveheersbeestje.

Onze kracht ligt vooral in de liefde voor het kind, een warme en veilige plek aanbieden, waarbij niet alleen de kinderen zich veilig voelen, maar waarbij ook de ouders met een gerust hart hun kind kunnen achterlaten. Omdat ’t Lieveheersbeestje een kleine organisatie is, waarbij de houders ook als pedagogisch medewerkers op de groep werken, met een vast team aan pedagogisch medewerkers, kan er een goede en veilige band met alle ouders en kinderen gecreëerd worden. Op deze manier kan de kwaliteit van de opvang en de aandacht voor het kind gewaarborgd blijven.

Onze medewerkers voldoen minimaal aan de opleidingseisen zoals gesteld in de CAO kinderopvang. Elke vestiging van Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje valt onder eindverantwoordelijkheid van de directie die beschikt over een relevante opleiding op HBO en op elke vestiging is een huishoudelijk medewerkster aanwezig om de teams te ondersteunen.

Per dag staan er minimaal 2 en maximaal 3 pedagogisch medewerkers op een groep van maximaal 16 kinderen op de Frederik Hendrikstraat 112, 14 op de Clercqstraat 102 en op onze vestiging aan de van Hogendorpplein 104 drie groepen van 9, 10 en 13 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar per groep en op de vestiging Admiraal de Ruijterweg 97 een groep van maximaal 14 kinderen en minimaal twee pedagogisch medewerkers. Wij streven naar maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers per groep en op vaste dagen. We werken met vaste oproep- en flex krachten die in eerste instantie het verlof, vakantie en ziekte van de vaste pedagogisch medewerkers opvangen. Om de continuïteit te waarborgen, wordt zoveel mogelijk dezelfde inval-medewerker op een groep ingezet. Indien er conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld in de vorm van een achterwacht.

Bij ’t Lieveheersbeestje geven we stagiaires een kans om een goede pedagogisch medewerker te worden. We werken met zowel BOL-stagiaires als BBL-stagiaires. Een BOL-stagiaire heeft een beroeps-opleidende leerweg door middel van leren en stage. Dit betekent dat een stagiaire altijd boventallig, dus naast twee vaste pedagogisch medewerkers, op de groep staat.

Een BBL-stagiaire heeft een beroeps-begeleidende leerweg met leren en werken. Deze stagiaires worden geleidelijk aan naast 1 vaste pedagogisch medewerker ingezet van 0 tot 100% binnen twee jaar tijd. Meer informatie over de BOL en BBL stagiaires staat vermeld in ons informatieboekje en is tevens te vinden in ons pedagogisch beleidsplan, beide stukken zijn op aanvraag na te sturen of in te zien.

Neem contact met ons op.