maart 21, 2018
Slide background

WENPERIODE

Wanneer uw kind bij ons is ingeschreven nemen wij met u contact op voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek richt zich met name op de organisatorisch aspecten van uw kind. Tijdens deze kennismaking wordt u rondgeleid op de lokatie en krijgt u een informatieboekje overhandigd. Wanneer wij het contract hebben ontvangen kunnen we een afspraak maken voor wendagen. Informatie-uitwisseling over de verzorging en opvoeding van uw kind staan hierin centraal. Er wordt gevraagd naar uw wensen om tot een goede afstemming te komen. De eerste kennismaking van het kind met onze kinderopvang is voor alle partijen van essentieel belang:
Voor het kind om vertrouwd te raken met de groepsleidsters en de omgeving. Voor de ouders om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor de groepsleidsters om een beeld te vormen van het kind.

Voor deze wenperiode moeten alle partijen goed voorbereid zijn. Een voorbeeld van goede voorbereiding is te weten of een kind alleen nog borstvoeding heeft gehad en thuis al oefent met de fles. Op deze wijze confronteren wij uw  kind niet met nog meer veranderingen. Een ander voorbeeld is het creëren van herkenning bij het kind als het gaat om slaap- en eetgewoonten of het meegeven van de vertrouwde knuffel of speen.
Een voorbeeld van wennen:
Fase 1: Het kind komt samen met één of beide ouders kennis maken.
Fase 2: De ouder blijft even, gaat een uurtje weg en komt daarna het kind weer ophalen.
Fase 3: De tijd dat het kind alleen bij ons blijft wordt uitgebreid.
Fase 4: Het kind is gewend.

In de praktijk is het zo dat een kind eerder gewend is wanneer het zonder ouders langzaam maar zeker zelf de nieuwe situatie gaat ontdekken. Een kind is snel geneigd zich terug te trekken bij ouders als deze aanwezig zijn/blijven. De kinderen blijven dingen dan op een afstand bekijken zonder zich erin te begeven. Wij dragen zorg voor voeding, drinken en luiers. U hoeft uitsluitend reservekleding mee te geven. Voor ieder kind is er een mandje, waarin persoonlijke zaken bewaard kunnen worden.

Neem contact met ons op.