maart 21, 2018
Slide background

PEDAGOGIEK

Wanneer kinderen een kinderdagverblijf bezoeken, krijgen zij te maken met twee werelden. Om de overgang zo klein mogelijk te maken, bieden wij opvang in een ongedwongen en huiselijke sfeer die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen als ouder en de behoeften van uw kind. Kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje streeft naar een eerlijk, respectvol en open klimaat op de vestigingen, met duidelijke regels, structuur en rust. Binnen kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje nemen wij als team de zorg voor uw kind over. Wij vragen van onze pedagogisch medewerkers deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en opvoeding, een professionele inzet en sociale vaardigheden, maar bovenal: liefde voor het kind.

Binnen de groep wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid en het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Als kinderdagverblijf kunnen wij daardoor ouders een verbreding van de opvoedingssituatie bieden.??Wij vangen de kinderen op in verticale groepen. Dat houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar de dag door brengen. Op deze manier kunnen kinderen, net als thuis, op een natuurlijke manier van elkaar leren of elkaar helpen. Een verticale groep heeft daarnaast het voordeel dat de kinderen gedurende de hele periode van opvang op dezelfde groep, met zo veel mogelijk dezelfde medewerkers contact hebben. Deze stabiele omgeving maakt het mogelijk zich veilig te kunnen ontwikkelen en banden op te bouwen. Kinderen onderling kunnen elkaar ook veiligheid bieden.

Onze verticale groepen bestaan uit minimaal 14 en maximaal 16 kinderen met tenminste 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De visie van waaruit wij werken staat in ons Pedagogisch Beleidsplan . Deze kunt u downloaden op de ouder login, maar is uiteraard voor al onze klanten beschikbaar op de vestiging.

Neem contact met ons op.