maart 21, 2018
Slide background

Visie

Kinderen zijn unieke individuen, zij zijn krachtig en talentvol en hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Ze zijn nieuwsgiering en ontdekken de wereld rondom hen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en karakter. Vaak verloopt dat proces in herkenbare fasen, maar niet altijd. Kinderen zijn vanaf hun geboorte uit op contact. Ze zoeken interactie met andere kinderen, met volwassenen, met hun omgeving.

Wij hanteren binnen ons kinderdagverblijf het pedagogisch beleid die gebaseerd is op de vier opleidingsdoelen van prof. dr. J.M.A. Riksen Walraven. De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan in de dagelijkse praktijk is o.a. terugvinden in de huisregels. De regels worden gevolgd door alle groepsleidsters. De regels kunnen worden aangepast aan de actualiteit en zijn te vinden op het kinderdagverblijf.

Het Pedagogisch Beleidsplan ligt op het kinderdagverblijf ter inzage en kunt u ook downloaden in de ouder login, zodat u deze kunt lezen en ook weet wat de achterliggende gedachte van de huisregels zijn. In het belang van de functionaliteit van dit document zijn de regels kort en bondig geformuleerd.
Belangrijk voor ons is openheid, communicatie en vertrouwen. We willen uw kind hier gelukkig zien, in een warme omgeving, veilig, geborgen, met veel mogelijkheden zich als mens verder te ontwikkelen tot een evenwichtige kleuter.

Neem contact met ons op.