maart 21, 2018
Slide background

DE VIER PEILERS

De vier peilers waarop ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd binnen de kinderopvang zijn het:
Bieden van een emotioneel en fysiek veilige en gezonde omgeving;
Het gevoel van vertrouwen en geborgenheid moet groeien. Dit proces begint als uw kind voor het eerst bij ons op het kinderdagverblijf komt om te wennen. Door een vaste structuur wordt er mede zorg gedragen voor een hechting tussen kind en de vaste groepsleidsters. Vanuit deze basis ‘vertrouwensrelatie’ streven wij ernaar om uw kind een vertrouwde omgeving te bieden.

Speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd,  de speelruimte wordt vrij gehouden om te kunnen spelen, er wordt netjes opgeruimd en het hele verblijf  wordt dagelijks schoongemaakt na sluitingstijd.
Halfjaarlijks voeren de groepsleidsters in samenwerking met de directie een risico-inventarisatie uit met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van het kind. Hierbij volgen ze de landelijke richtlijnen van de GGD.

Begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling en competenties;
Binnen kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje wordt uw kind gestimuleerd in de activiteiten die hij/zij aankan. Wij zijn actief en creatief in het zoeken van mogelijkheden waarin uw kind haar/zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan oefenen. Eveneens wordt het kind uitgedaagd om spelletjes te doen die relevant zijn voor de ontwikkeling in de bijbehorende leeftijdscategorie.

Begeleiden van de sociale ontwikkeling en competenties;
Het sociaal functioneren is een belangrijk aspect dat uw kind kan ontwikkelen binnen kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje. Het gaat hierbij met name om het ontwikkelen van het groepsgevoel, het voor zichzelf kunnen opkomen en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Onze groepsleidsters zijn er op gericht om de relaties tussen de kinderen te ondersteunen. In de praktijk uit zich dit doordat ieder kind een positieve plek heeft binnen de groep, dat de kinderen elkaar herkennen, naar elkaar lachen, samen grapjes maken, kleine confrontaties samen oplossen, met elkaar praten, met elkaar spelen of naast elkaar spelen met hetzelfde speelgoed.

Opvoeden met normen en waarden zoals deze in onze ‘cultuur’ gelden (socialisatie);
Doordat onze kinderopvang bewust bezig is met het realiseren van het pedagogisch doel kunnen wij spreken van pedagogisch handelen. De dagindeling is de rode draad als het gaat om invulling te geven aan het pedagogisch beleid. De waarden en normen, de zogenaamde maatschappelijke bewustwording, worden overgedragen en zijn geïntegreerd in de structuur die onze Kinderopvang hanteert. Vaste regels en afspraken creëren helderheid voor onze groepsleidsters, voor u als ouder en uw kind. Elk kind heeft namelijk behoefte aan structuur.
Deze vier peilers zijn gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven, die ten grondslag liggen aan de Wet Kinderopvang.

Neem contact met ons op.