maart 21, 2018
Slide background

THEMA'S EN ACTIVITEITEN

Het activiteiten programma van kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje wordt ingevuld aan de hand van thema’s. Dit houdt in dat onderwerpen langere tijd op verschillende manieren aan bod zullen komen. Door het aanbieden van de verschillende thema’s stimuleren wij de creativiteit & ontwikkeling bij kinderen waardoor zij de ruimte krijgen om zelf Nieuwe dingen te ontdekken. Een thema duurt ongeveer 6 weken. In een jaar komen in ieder geval thema’s aan de orde rondom de volgende onderwerpen: Natuur & techniek, Sport & spel, Kunst & Cultuur, Muziek, Mens & maatschappij. Ontwikkelgebieden De afwisseling en variatie in het aanbod van activiteiten is belangrijk om spelenderwijs alle ontwikkelgebieden aan bod te laten komen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele , motorische, taal, cognitieve, zintuiglijke, creatieve- fantasie ontwikkeling. Het kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan het thema. We zorgen ervoor dat een activiteit zo opgezet wordt dat kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus ermee kunnen werken. En vooral bieden we de kinderen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn. Doordat thema’s goed aansluiten bij de leefwereld kunnen kinderen allerlei nieuwe begrippen en woorden leren. Goed kijken en luisteren naar de kinderen is hierbij belangrijk. Stappenplan Werken met een thema vraagt voorbereiding. Het betekent zeker niet dat er een lesje wordt afgedraaid. Juist door voor te bereiden ontstaat er ruimte voor eigen keuzes van kinderen. Door veel te kijken en luisteren naar wat kinderen bezig houdt en hierop inspelen. Bij het thematisch werken is het dan ook essentieel om in te spelen op wat de kinderen aangeven en aan te sluiten bij hun beleefwereld. Er wordt aan het begin van het jaar vastgelegd wanneer de themaweken plaatsvinden. Er wordt echter flexibel omgegaan met de planning van de onderwerpen. Soms kiezen de pedagogisch medewerkers zelf een thema omdat zij inschatten dat dit de kinderen zal interesseren of aanspreken. Een thema wordt gekozen uit: actuele gebeurtenissen om de kinderen heen, concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt en de wereld om ons heen. Bij het verzamelen van de ideeën wordt afgegaan op de beleefwereld en fantasie van de kinderen. Activiteiten worden gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en er worden doelen vastgesteld. De pedagogisch medewerkers gaan met de kinderen in gesprek over het thema en de activiteiten die gedaan zijn. Tijdens het groepsoverleg worden de activiteiten en ontwikkelingsdoelen besproken.

Bij thematisch werken speelt de ervaring voor een kind een belangrijke rol. Dit houdt in dat kinderen kennis maken met ‘echte’ materialen en naast spel daadwerkelijk gaan ontdekken. De inrichting van de ruimte wordt telkens aangepast aan het thema. Als er met een thema gewerkt wordt is dit goed zichtbaar in de groep. Documenteren hierbij is erg belangrijk, door middel van foto’s , tekst en werkjes laten we zien waar de kinderen mee bezig zijn. Dit zorgt voor herkenning bij de kinderen en daarnaast kunnen zij trots aan hun ouders laten zien wat ze hebben gedaan of gemaakt. Ook kunnen medewerkers op het thema terugkomen door tekeningen er bij te pakken en terug te komen op wat de kinderen hebben gemaakt. Ouders Vooraf via de mail zullen wij u in hoofdlijnen informeren en betrekken bij het thema. Zo kunt u ook thuis op het thema inspringen en gaat het thema extra leven voor de kinderen. U weet op die manier nog beter waar we mee bezig zijn en wat wij aanbieden aan de kinderen. Ook kunt u als ouder actief bijdragen aan het thema door bijvoorbeeld langs te komen en te praten over uw beroep, of gebruiksmaterialen, die betrekking hebben op het thema van thuis, aan het kind meegeven.?Het thema wordt visueel gemaakt via foto’s, tekst en werkjes in de documentatiemappen, in de centrale ruimte en groep, de site en via de mail. Wat is MEMO? MEMO is géén muziekles en MEMO is niet alleen maar kinderliedjes, MEMO is genieten en luisteren naar hele mooie muziek waarvoor je anders naar het concertgebouw of (muziek-)theater moet – maar dan in jullie eigen groepsruimte. MEMO brengt klanken die de kinderen en soms ook hun leidsters nog niet eerder hebben gehoord. De muziek en andere kunstuitingen zijn van alle tijden en uit alle culturen, gespeeld door artiesten die van over de hele wereld naar Nederland gekomen zijn. MEMO is een aanvulling op het bestaande pedagogische aanbod van kinderdagverblijven. Wat doet MEMO? Het in aanraking komen met (live) muziek heeft een positief effect heeft op de ontwikkeling van hele jonge kinderen.?Muzikaliteit: Net zoals de meeste kinderen kunnen leren  praten zijn ook de meesten muzikaal geboren. MEMO helpt muzikaliteit te prikkelen en ontdekken.?Expressieve vaardigheden: kinderen leren dat zij door mee te dansen en klappen uiting kunnen geven aan gevoelens. Ze leren te genieten. ?Sociale vaardigheden: Muziek roept emoties op. In het begin zijn veel kinderen eerst nog afgeleid door de komst van de vreemdeling en zijn of haar soms grote koffer. Naarmate MEMO vaker komt leren de kinderen hun aanvankelijke reserve of angst te overwinnen. Ze open zich en geven, mits ze hiervoor de ruimte krijgen, vrijelijk uiting aan emoties. In hun reacties leren de kinderen van elkaar, ze imiteren, betrekken en stimuleren elkaar.?Motorische vaardigheden: door mee te bewegen, klappen, dansen, of te vliegen als een vogel ontwikkelen de kinderen hun motoriek.?Cognitieve vaardigheden: door te luisteren leren kinderen geluiden te ordenen op hun eigenschappen (hard-zacht, snel-langzaam, lang-kort) en daar sfeer, een activiteit of emotie aan te koppelen. Door mee te zingen (of dieren na te bootsen) verkennen kinderen de mogelijkheden van hun eigen stem.?Het wij-gevoel: MEMO beleef je samen, in de groep  Het gebeurt niet zelden dat kinderen elkaar omhelzen, vastpakken of samen gaan dansen. Ook als de artiest al lang weg is kan het prettige wij-gevoel nog lang blijven hangen.?Eenheid in veelheid: de artiesten komen van over de hele wereld en zo ook hun muziek. Kinderen ervaren de rijkheid en diversiteit van de wereld

Neem contact met ons op.