maart 21, 2018
Slide background

BELONEN
EN CORRIGEREN

Voor een kind is het belangrijk te weten waar de grenzen liggen. Grenzen bieden een kind veiligheid, duidelijkheid en daarmee ook rust. Een kind leert die grenzen kennen door duidelijk en consequent optreden van de pedagogisch medewerker. Jonge peuters weten al snel wat wel en niet mag, maar vinden het nog moeilijk om zich aan de regels te houden. Daarbij hoort in deze leeftijdsfase juist ook het opzoeken van de grenzen. Op een bepaalde leeftijd kunnen kinderen de regels ook toepassen zonder dat de pedagogisch medewerker steeds bijspringt. Door kinderen aan te spreken op hun gedrag leren zij de consequenties te ervaren van dat gedrag.

Bij kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje benaderen we kinderen positief en proberen de woorden ‘nee’ en ‘niet’ zoveel mogelijk te vermijden. We zorgen voor structuur op de groep zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. We belonen het kind bij gewenst gedrag en om kinderen een positief zelfbeeld te geven. We belonen door te benoemen wat het kind zo goed heeft gedaan, door het geven van complimenten, een aai over de bol, een glimlach, een knuffel of het geven van exclusieve aandacht van de pedagogisch medewerker door bijv. samen een spelletje te spelen. Door het kind positief te benaderen voelt hij zich bevestigd en krijgt hij zelfvertrouwen waardoor hij zich goed kan ontwikkelen.

Als het echt nodig is corrigeren we het kind bij ongewenst gedrag en stellen grenzen met betrekking tot de fysieke en emotionele veiligheid. Uit deze grenzen komen afspraken en regels voort die aangeven hoe we met elkaar en de ruimte omgaan. Belangrijk hierbij is dat de regels aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We zijn ons daarbij bewust van de morele ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfases. We spreken de kinderen aan op hun gedrag, niet op wat of hoe ze zijn.

Neem contact met ons op.