maart 21, 2018
Slide background

OUDERCOMMISSIE

In de wet kinderopvang is vastgelegd dat kinderdagverblijven verplicht zijn om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van de kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten in het beleid van de opvang. Ook het kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje heeft sinds juni 2011 een oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en doelstellingen zijn van de oudercommissie.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Alle ouders willen natuurlijk allemaal het beste voor de kinderen . De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen ’t Lieveheersbeestje bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken  te bespreken met de directie van ’t Lieveheersbeestje. Om alle ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig notulen uitgeven. Ook zal er, in samenspraak met de medewerkers van ’t Lieveheersbeestje, minimaal eenmaal per jaar een informatieve thema-avond worden georganiseerd.

Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang van de loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Indien ouders vragen of opmerkingen hebben op zaken die specifiek betrekking hebben op de eigen situatie dan kunnen de ouders in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van Kinderdagverblijf ’t Lieveheersbeestje. Maar mogen ook direct contact opnemen met de oudercommissie. Ouders kunnen via de e-mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oclieveheersbeestje1@gmail.com (vestiging Frederik Hendrikstraat) en oc2lieveheersbeestje@hotmail.com (vestiging de Clercqstraat). De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren.

Heb je als ouder interesse in om deel te nemen aan de oudercommissie? Dan kan er via email contact worden opgenomen met betreffende oudercommissie.

Neem contact met ons op.