maart 21, 2018

Planning en plaatsing

 

Plaatsing

Als u geïnteresseerd bent in opvang bij Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje, kunt u zich inschrijven, via de knop inschrijven en kunt u het inschrijfformulier aanklikken. Wij zullen de inschrijving zo snel mogelijk in behandeling nemen.??De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Soms echter is er een plaats beschikbaar voor een kind in een bepaalde leeftijdscategorie. Dan kan afgeweken worden van de volgorde van de wachtlijst. Daarnaast wordt er in bepaalde situaties voorrang verleend:
– broertjes en zusjes hebben voorrang op een nieuwe aanvraag?- verzoek tot uitbreiding van dagen heeft voorrang op een nieuwe aanvraag?- verzoek tot wisseling van dagen heeft voorrang op een nieuwe aanvraag

Beschikbare plaatsen

Zodra er een plaats beschikbaar is op een van de groepen, wordt op basis van de volgorde van aanmelding de wachtlijst behandeld. Ook als de beschikbare dagen niet (volledig) overeenkomen met de op het aanmeldingsformulier ingevulde startdatum en dagen, wordt de ouder een aanbod gedaan. Regelmatig wordt gestart met de minder ‘ideale’ dagen voor de nieuwe klant, maar kan in de loop van de opvang overgegaan worden tot de meer ‘gewenste’ opvangdagen. Afhankelijk van de vestiging kunnen wij vaak snel een plaats op de gewenste ingangsdatum en dagencombinatie aanbieden.
Wilt u meer informatie over plaatsingsmogelijkheden, dan kunt u bellen naar 020-6864644 of 020-6125333 of mail:info@kdv-lieveheersbeestje .

Neem contact met ons op.